„Uzależnienia – Problem Cywilizacji XXI wieku"

III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”

MAR

Gdańsk 2015, 21-23 maj 2015

MAR MAR

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja:

Celem Konferencji jest holistyczne spojrzenie dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania używania substancji psychoaktywnych jak również rozpoznawania, leczenia osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz stosowania metod wspomagających leczenie uzależnień. Podczas Konferencji zaplanowano przedstawienie w interdyscyplinarnym ujęciu problemów uzależnień oraz różnych form leczenia i jego wspomagania, wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska osób zajmujących się zawodowo uzależnieniami dotyczącego struktury leczenia uzależnień i dystrybucji środków na leczenie uzależnień. Podstawowy atut Konferencji „Uzależnienia - problem cywilizacji XXI wieku" to jej interdyscyplinarny i naukowy oraz otwarty na spojrzenie z różnych perspektyw wymiar. Wysoką jakość merytoryczną Konferencji ma gwarantować rada naukowa składająca się w większości z samodzielnych pracowników nauki. Zaplanowano prezentację wyników badań naukowych dotyczących uzależnień uzyskanych w Polsce i na Świecie. Oprócz ogólnego spojrzenia na uzależnienia podjęta ma być tematyka zarówno uzależnień od opioidów jak i uzależnień mieszanych, uzależnień od alkoholu, współuzależnień, uzależnień jatrogennych, współwystępowanie uzależnień behawioralnych i chemicznych oraz uzależnień u osób leczonych przeciwbólowo opioidami a także mało znane w Polsce problemy podwójnej diagnozy. Zaplanowano przedstawienie leczenia ogólno-psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego osób uzależnionych. Leczenie bólu może prowadzić do uzależnienia - to jedno z ważnych zagadnień planowanych do omówienia podczas Konferencji. Na Konferencji zaplanowano podjęcie zagadnień dotyczących toksycznego działania substancji psychoaktywnych, problemy redukcji szkód itp.

Czynny udział zadeklarowali znaczący w dziedzinie uzależnień goście zagraniczni, między innymi: prof. Icro Maremmani (Włochy) - wybitny specjalista psychiatra zajmujący się uzależnieniami - pierwszy Prezydent European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) oraz Prezydent World Federation for the Treatment of Opioid Dependence (WFTOD). Prof. Ayman Mohsen Fareed (Stany Zjednoczone) - lekarz psychiatra - jeden z najwybitniejszych naukowców zajmujący się uzależnieniami w Stanach Zjednoczonych. Dr Luis Patricio - lekarz psychiatra zajmujący się uzależnieniami (Portugalia) - osoba która wprowadziła leczenie substytucyjne w Portugalii. Gościem Konferencji - związanym z pierwszą próbą wprowadzenia substytucji w Gdańsku ma być Doktor Robert Newman, który od przeszło 40 lat odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu największego w Stanach Zjednoczonych ośrodka leczenia uzależnień w Nowym Jorku i aktywnie uczestniczył we wprowadzaniu leczenia substytucyjnego w Polsce. Aktywnymi uczestnikami Konferencji mają być Doktor Sergiej Dvoriak (Ukraina) - czołowy specjalista uzależnień na Ukrainie. W Komitecie naukowym jest Doktor Peter Popov (Czechy) Dyrektor Kliniki Uzależnień w Pradze (Czechy). Swój aktywny udział zapowiedział Pan Doktor Andrej Kastelic z CENTER FOR TREATMENT OF DRUG ADDICTION SLOVENIA oraz Nusa Segrec z tego samego Ośrodka W Konferencji czynny udział zadeklarowała Open Society Global Drug Policy Program z Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) oraz Dasha Ocheret z European Harm Reduction Network z Litwy. Czynny udział i współorganizowanie Konferencji zadeklarowało Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Jacek Charmast. Problemy redukcji szkód w Polsce ma zaprezentować Pani Magdalena Bartnik z Fundacji Redukcji Szkód w Warszawie. Pan Profesor Wojciech Leppert wraz z Panem Profesorem Janem Dobrogowskim - Prezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu ma przewodniczyć sesji dotyczącej zagadnień związanych ze stosowaniem opioidów w leczeniu bólu przewlekłego i zagrożeń występowania uzależnień jatrogennych. W sesji dotyczącej bólu u chorych uzależnionych od opioidów ma wystąpić także Pani Profesor Joanna Mika, Doktor Andrzej Stachowiak i Doktor Marek Suchorzewski. W Komitecie Naukowym jest Pan Profesor Jacek Anand a tematykę nowych substancji psychoaktywnych zwłaszcza działań toksycznych różnych substancji psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy. mają przybliżyć Konsultant Krajowy ds. toksykologii Pan Doktor Piotr Burda oraz Profesor Dariusz Zuba. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Pan Profesor Marcin Ziółkowski - wybitny specjalista w zakresie uzależnień. Zaplanowano wystąpienia polskich naukowców zajmujących się badniem uzależnień.

III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR" ma być szczególną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej uzależnień z możliwością wymiany informacji nie tylko pomiędzy specjalistami z Polski reprezentującymi różne podejście do rozumienia i sposobów leczenia uzależnień, ale także wybitnymi specjalistami z innych krajów. Formuła Konferencji jest otwarta z czym wiąże się wystosowanie zaproszenia do aktywnego uczestniczenia wszystkich środowisk związanych z problemem uzależnień. Przewodniczącym Konferencji jest Profesor Edward Jacek Gorzelańczyk - Prezes Stowarzyszenia Leczenia Substytucyjnego „MAR". Profesor Gorzelańczyk zajmuje się od wielu lat problemami uzależnień i współuzależnień, uzależnień behawioralnych, problemami podwójnej diagnozy - zarówno jako klinicysta jak i naukowiec. Profesor Gorzelańczyk ma wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji oraz jest członkiem rady naukowej European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) i rady naukowej grupy POMPID-u zajmujących się kształtowaniem opinii publicznej i polityki dotyczących uzależnień oraz rozwijaniem badań naukowych na arenie międzynarodowej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Profesor Marcin Ziółkowski aktywnie zajmujący się naukowo i klinicznie uzależnieniami. Aktywna działalność kliniczna i naukowa (liczne konferencje o zasięgu światowym, publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych) osób, które włączyły się w to wydarzenie naukowe są istotne w przygotowaniu i efektywnym przeprowadzeniu Konferencji.

Szanowni Państwo,
W imieniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej, Międzynarodowej, Interdyscyplinarnej Konferencji - „Uzależnienie problem cywilizacji XXI wieku” - III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-23.05.2015r. Konferencja jest realizowana i współfinansowana na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z instrukcją. Symboliczny koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 150 zł/os. i obejmuje:

  • Uczestnictwo w wykładach i warsztatach
  • Materiały konferencyjne
  • Noclegi w dniach 21-23.05.2015 w hotelu Novotel Gdańsk Marina
  • Wyżywienie w czasie trwania Konferencji
  • Przerwy kawowe
  • Uczestnictwo w kolacji w dniach 21 i 22.05.2015
  • Uczestnictwo w koncercie

Zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych. Nie opłacamy kosztów podróży i parkingu uczestnikom Konferencji. Z opłat zwolnieni są wykładowcy i zaproszeni przez Organizatora Goście oraz członkowie komitetu organizacyjnego, komitetu naukowego.

Opłatę prosimy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 03 1090 1896 0000 0001 2084 3085 Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” ul. Wojciecha Rzeźniackiego 1D, 85-791 Bydgoszcz

z dopiskiem: opłata konferencyjna, imię i nazwisko uczestnika

Koordynator Konferencji

Julia Feit


Formularz zgłoszeniowy
ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ (W TYM DUŻĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW (prezentacja ustna, warsztat, poster) KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY KONFERENCJI BARDZO INTENSYWNIE FORMUUŁUJE KOŃCOWĄ LISTĘ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI. ZAPLANOWANO ROZESŁANIE INDYWIDUALNYCH DECYZJI O PRZYJĘCIU NA KONFERENCJĘ DO 13.05.2015(informację o przyjęciu zaplanowano rozesłać e-mailowo). Warunkiem końcowym koniecznym uczestnictwa w Konferencji jest zakwalifikowanie i wniesienie opłaty konferencyjnej (wpłata dopiero po zakwalifikowaniu).
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są wykładowcy, członkowie komitetu organizacyjnego i komitetu naukowego oraz zaproszeni indywidualnie przez organizatorów goście.
W SPRAWACH KONFERENCJI WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO KOORDYNATORA KONFERENCJI.

Do sciągnięcia:

Formularz zgłoszeniowy
wywiad przeprowadzony przez Panią Dorota Abramowicz Dziennik Bałtycki
Lokalizacja

Hotel Novotel Gdańsk Marina
ul. Jelitkowska 20
80-342 GDAŃSK, POLSKA, POLAND

informacje i zgłaszanie chęci uczestnictwa: Julia Feit - Koordynator Konferencji j.feit@domsueryder.org.pl


Projekt jest realizowany i współfinansowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii